Serbian

Informacije o istraživanju

Studija mentalnog i somatskog zdravlja bez granica

(MeSHe - The Mental and Somatic Health study without borders)

 

Poziv za učestvovanje

Pozvani ste da učestvujete u ovom istraživanju zbog toga što ste

- učenik srednje škole ili

-  odrasla osoba koja se leči od bolesti zavisnosti.

 

Ispunjavanjem upitnika, Vi ste pristali da učestvujete u ovom istraživanju.

 

Uvod i cilj istraživanja

Rano prepoznavanje mentalnih i fizičkih faktora rizika je preduslov za sprečavanje razvoja mentalnih bolesti, bolesti zavisnosti, kriminalnog ponašanja i socijalne isključenosti. Naš međunarodni istraživački projekt koji je u toku je već pokazao da pored dobro poznatih faktora rizika za zlostavljanje i kriminal, postoje i odredjeni faktori rizika koji su specifični za pojedine kulture.

Kroz ovaj projekt, mi istražujemo kulturološke specifičnosti koje su povezane za mentalnim poremećajima. Cilj je da već u ranoj fazi možemo predložiti individualnu, efikasnu i jednakovrednu zaštitu. Kroz studiju se stoga u različitim zemljama prikupljaju podaci od učenika srednjih škola kao i od odraslih osoba koje imaju bolesti zavisnosti.

Informacije koje se prikupljaju ovim ispitivanjem uključuju pitanja o navikama vezanim uz upotrebu alkohola i drugih supstanci koji izazivaju zavisnost, fizičkom i mentalnom zdravlju, fizičkoj aktivnosti u slobodnom vremenu, ali i o prevladavajućim osećanjima u proteklih godinu dana.

 

Kako se studija sprovodi?

Pouzdanost studije i rezultata bazira se na temelju Vaših iskrenih odgovora.

Ispunjavanje ankete traje oko 45-60 minuta. Imate mogućnost da pošaljete svoje odgovore nakon sto ste ispunili jedan deo upitnika upitnika ili na kraju. Molimo Vas da pošaljete svoje odgovore i u slučaju da ste samo delimično odgovorili.

 

Koji su rizici?

Rizik učestvovanja u ovom istraživanju je da se možete osećati nelagodno dok odgovarate na pitanja o svojim fizičkim ili psihičkim problemima, ali o navikama uzimanja supstanci koje mogu izazvati zavisnost.

Stoga informacije o relevantnim organizacijama kojima se možete obratiti za pomoć i podršku su na stranicama koje ce se pojaviti nakon što ste poslali svoje odgovore. Odabrali smo taj način pružanja podrške kako bismo održali Vašu anonimnost i integritet.

 

Upravljanje podacima i privatnost

Vasi odgovori na pitanja u ovom upitniku biće procesuirani i obrađivani na način da nijedna osoba koja nije ovlašćena neće moći da im pristupi. Prikupljeni anonimni, elektronski podaci se čuvaju i redovno ažuriraju u “sigurnog oblaka” koji se nalazi na Univerzitetu “West”, Švedska.

 

Kako mogu dobiti informacije o rezultatima studije?

Studija je velika i uključuje nacionalne i međunarodne analize dobijenih podataka. Svi rezultati biće objavljeni u naučnim časopisima, a pojaviće se i na stranicama projekta: https://meshe.se/.

 

Dobrovoljno učestvovanje

Učestvovanje u istraživanju je potpuno na dobrovoljnoj bazi.

 

Odgovornost

Odgovrni za istraživanje u Srbiji: Dejan Stevanović, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu Beograd, stevanovic.dejan79@gmail.com