Undersökningen handlar om ungdomars och patienters (med en diagnos av beroendesyndrom) beteende och mående under Covid-19 pandemins restriktioner

Klicka på knappen för att komma till undersökningen

Hej!

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett internationellt forskningsprojekt. Vi är en grupp av forskare som genomför ett större projekt om kulturella skydds- och riskfaktorer för ungdomars fysiska och psykiska hälsa. 

Varför ska du vara med?

Covid-19 pandemin har förändrat våra liv, och har en oerhörd påverkan på ungdomars och patienters liv.

För att kunna förebygga ohälsan, och på bästa sätt hjälpa när den redan uppstått, behöver vi som forskar samla in kunskap (data), för att få veta hur gymnasieeleverna mår och hur Covid-19 pandemins restriktioner påverkade patienters mående.

All information från enkäten är anonym, utan möjlighet att identifiera specifika deltagare.

Vi är tacksamma om du tar dig tid (ca 35 minuter) att svara på frågorna i enkäten.

Tips
Använder du din telefon nu och vill E-posta undersökningen/länken för att göra den senare så kopiera den här länken. Vi är också mycket tacksamma om du vill hjälpa oss med att hitta fler ungdomar som kan hjälpa oss så dela gärna den på Facebook, Instagam. Här är länken.

Deltagandet är frivilligt och anonymt!

Studien är godkänd av etiska nämnden och inkluderar information om hjälp- och stödorganisationer till alla som deltar i undersökningen.

Den bild av ungdomars hälsa som framträder i studien, kan ge möjlighet för sjukvård, socialtjänst och kommuner att snabbt förbereda för att effektivt ta emot och bemöta ungdomar med krisreaktioner och psykisk ohälsa.

Ansvariga forskare

Studiens och resultatens pålitlighet baserade på dina ärliga svar.

MeSHe-enkäten distribueras genom social media. Deltagaren själva fyller i enkäten. Att fylla i enkäten tar ca 35 minuter. Du har möjlighet att skicka in enkäten innan eller efter frågor om din personlighet. När du väljer att skicka in dina svar kommer du till en sida där du kan välja att se stöd organisationer inom Sverige (bland andra länder). Ta din tid att kolla dessa!  Kanske det finns något just för dig?

 

Vilka är riskerna?

Risken med att delta i enkätundersökningen är att det kan kännas påfrestande att tänka på och att rapportera fysiska eller psykiska problem eller eventuella missbruksvanor.

Därför inkluderar vi information till relevanta stödorganisationer i slutet av enkäten. Snälla håll ut och svara på frågor tills du kommer till listan av stödorganisationer!

 

Finns det några fördelar?

Det är vår förhoppning att du ska tycka det är värdefullt att du kan få en objektiv bild av dina egna vanor av alkohol- och droganvändnings, hur mycket du rör dig på fritiden, hur ofta du beter dig aggressivt mot andra eller mot dig själv, och vilka känslor som dominerar dina vardagar. Och naturligtvis hur detta förändrat under senaste åren av Coronapandemin.

Du får gärna mejla någon av oss om du har frågor, funderingar. Resultaten av studien kommer att kommunicerats genom Högskolan Väst. Forskargruppen har grundläggande yrkeserfarenheter som barn- och ungdomspsykiater, psykologer, gymnasie- och universitetslärare, sjuksköterskor, och socialtjänsteman. Tveka inte att kontakta oss med frågor!

 

Dina svar i enkäten kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Du är anonym och vi kan inte spåra dig. All insamlad elektronisk data lagras i säker molntjänst hos Högskolan Väst, där även säkerhetskopior tas regelbundet. Forskningshuvudman är Högskolan Väst, Trollhättan. Dataskyddsombud är Arne Johansson: dataskydd@hv.se

University West, SWEDEN

Abdelmalek Essaâdi University, MOROCCO

SUNY Upstate Medical University, USA

Clinic of Neurology and Psychiatry for Children and Youth, SERBIA

VIETNAM