Croatian

Informacije o istraživačkom projektu

 

Mentalno i somatsko zdravlje bez granica (MeSHe)

 

 

Poziv na sudjelovanje

Pozvani ste da sudjelujete u ovom istraživanju zbog toga što ste

- učenik srednje škole

- ili korisnik Centra za izvanbolničko liječenje ovisnosti

 

Ispunjavanjem upitnika, vi ste pristali da sudjelujete u ovom istraživanju.

 

Pozadina i svrha

Rano prepoznavanje mentalnih i fizičkih čimbenika rizika preduvjet je sprečavanja razvoja mentalnih bolesti, ovisnosti, kriminalnog ponašanja i socijalne isključenosti. Naš međunarodni istraživački projekt koji je u tijeku već je pokazao da osim već dobro poznatih faktora rizika za zlouporabu sredstava ovisnosti i kriminalnog ponašanja, postoje i određeni faktori rizika koji su specifični za pojedinu kulturu.

Kroz ovaj projekt, mi promatramo kulturalne specifičnosti koje su vezane uz mentalne poremećaje. Cilj je da već u ranom stadiju možemo predložiti individualnu, učinkovitu i jednakovrijednu skrb.

Kroz studiju se stoga u različitim zemljama prikupljaju podaci od učenika srednjih škola kao i od odraslih osoba koji imaju dijanosticiranu bolest ovisnosti.

 

Informacije koje se prikupljaju ovim ispitivanjem uključuju pitanja o navikama vezanim uz konzumaciju alkohola i drugih sredstava ovisnosti, fizičkom i mentalnom zdravlju, fizičkoj aktivnosti u slobodnom  vremenu, te o prevladavajućim osjećajima u proteklih godinu dana.

 

Kako se studija provodi?

Pouzdanost studije i rezultata bazira se na temelju vaših iskrenih odgovora.

Ispunjavanje ankete traje oko 45-60 minuta. Imate mogućnost da pošaljete svoje odgovore nakon što ste ispunili prvu polovicu upitnika ili na kraju. Molimo vas da pošaljete svoje odgovore i u slučaju da ste samo djelomično odgovorili.

 

 

Koji su rizici?

Rizik sudjelovanja u ovom istraživanju je da se možete osjećati nelagodno dok izvještavate o svojim fizičkim ili psihičkim problemima, te o navikama uzimanja tvari koje mogu izazvati ovisnost.

Stoga na našim stranicama, koje će se pojaviti nakon što ste poslali svoje odgovore, donosimo informacije o relevantnim organizacijama kojima se možete obratiti za pomoć i podršku. Odabrali smo taj način pružanja podrške kako bismo održali vašu anonimnost i integritet.

 

Upravljanje podacima i privatnost

Vaši odgovori na pitanja u ovom upitniku biti će procedurirani na način da niti jedna osoba koja nije ovlaštena neće im moći pristupiti. Prikupljeni anonimni elektronski podaci su pohranjeni u uslugu “sigurnog oblaka” koji se nalazi na Sveučilištu “West”, gdje se backup takodjer redovito provodi.

 

Kako mogu dobiti informacije o rezultatima studije?

Studija je velika i uključuje nacionalne i međunarodne analize. Svi rezultati biti će objavljeni u znanstvenim časopisima, a pojaviti će se i na mrežnim - stranicama projekta: https://meshe.se/

Dobrovoljno sudjelovanje

Sudjelovanje u istraživanju je potpuno dobrovoljno.

Odgovornost

Odgovorna osoba za međunarodnu studiju je profesor Nóra Kerekes, Švedska.

 

Nóra Kerekes

Sveučilišni predavač, profesor medicinskih znanosti (psihijatrija), doktori neuroznanosti,

Odjel za zdravstvene znanosti Sveučilišta ”West”, Švedska

e-mail: nora.kerekes@hv.se

 

Ime i prezime glavnog istraživača Odjela Školske i sveučilišne medicine

glavni istraživač: Nataša Dragaš-Zubalj, univ.spec, dr.med, spec. školske medicine

adresa: Krešimirova 52 a ili Kumičićeva 8, Rijeka,

tel. 051/358 790; 051/218 620

mob. 091/8828051

e-mail: natasa.dragas-zubalj@zzjzpgz.hr

 

Ime i prezime glavnog istraživača Odjela za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti

glavni istraživač: Karmen Jureško, dr.med, spec. psihijatar

adresa: Kalvarija 8, Rijeka

tel. 051/ 327-160

Dežurni telefon: 091/1320403

e-mail: karmen.juresko@zzjzpgz.hr