University West

Undersökningen handlar om ungdomars beteende och mående under Covid-19 pandemins restriktioner

Klicka på knappen för att komma till undersökningen

Hej!

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett internationellt forskningsprojekt. Vi är en grupp av forskare som genomför ett större projekt om kulturella skydds- och riskfaktorer för ungdomars fysiska och psykiska hälsa. 

Varför ska du vara med?

Tonårsåldern är en extremt sårbar utvecklingsperiod även under stabila förhållanden i samhället. Men Covid-19 pandemin har förändrat våra liv, och har en oerhörd påverkan på ungdomars liv.

För att kunna förebygga ohälsan, och på bästa sätt hjälpa när den redan uppstått, behöver vi som forskar samla in kunskap (data), för att få veta hur gymnasieeleverna mår.

All information från enkäten är anonym, utan möjlighet att identifiera specifika deltagare.

Vi är tacksamma om du tar dig tid (ca 35 minuter) att svara på frågorna i enkäten.

Tips
Använder du din telefon nu och vill E-posta undersökningen/länken för att göra den senare så kopiera den här länken. Vi är också mycket tacksamma om du vill hjälpa oss med att hitta fler ungdomar som kan hjälpa oss så dela gärna den på Facebook, Instagam. Här är länken.

Deltagandet är frivilligt och anonymt!

Studien är godkänd av etiska nämnden och inkluderar information om hjälp- och stödorganisationer till alla som deltar i undersökningen.

Den bild av ungdomars hälsa som framträder i studien, kan ge möjlighet för sjukvård, socialtjänst och kommuner att snabbt förbereda för att effektivt ta emot och bemöta ungdomar med krisreaktioner och psykisk ohälsa.

Ansvariga forskare

University West, SWEDEN

Abdelmalek Essaâdi University, MOROCCO

SUNY Upstate Medical University, USA

Clinic of Neurology and Psychiatry for Children and Youth, SERBIA

VIETNAM